Helista 51 02162 • info@meeskond.ee

ÕLLESUMMER 2017

ÕLLESUMMER 2017

2017: Sisekorraeeskirjad Õllesummer Festivali külastajale

Soovitused

  • Eelista kohaletulemiseks ühistransporti. Sagedased on     autodest tekkivad ummikud ning kontsertpaiga lähiümbruses on parkimine keelatud või raskendatud.
  • Varu aega festivaliplatsile sisenemiseks. Igal suurfestivalil, nii ka summeril, tekkivad tipptundidel järjekorrad.

 

SISEKORRAEESKIRJAD

1.   Korraldaja jätab endale õiguse valida oma klientuuri.

2.  Festivali pääslates teostatakse külastajate  turvakontrolli,  mille eesmärgiks on kõigi külastajate turvalisuse tagamine.

3.  Külastaja on kohustatud:
– enne üritusele tulemist tutvuma    SISEkorraeeskirjadega,
– järgima ürituse sisekorraeeskirju,
– käituma korrektselt ja järgima üldtunnustatud kõlblusnorme,
– hoidma puhtust, vältima looduse rüüstamist ning panema prügi üksnes selleks ettenähtud kohtadesse.

4.  Ühekordse sissepääsu üritusele tagab originaalpilet, mille olemasolu kontrollitakse pääslas. Külastaja on kohustatud piletit hoolikalt hoidma. Pilet kaotab kehtivuse, kui pileti kontrollriba on rikutud või eemaldatud või kui pilet ise on loetamatu. Ürituselt kõrvaldatud isiku pilet kaotab kehtivuse ning isik kaotab õiguse üritusele sisenemiseks. Samuti ei ole isikul õigust nõuda korraldajalt pileti hüvitamist.

5.  Mitmekordse sissepääsu üritusele tagab randmepael, mille olemasolu kontrollitakse pääslas. Randmepaela saavad festivali passi   ostnud külastajad, samuti saavad ühe päeva pileti ostnud külastajad lisatasu eest ürituse platsilt osta randmepaela.

Randmepael kaotab kehtivuse, kui randmepael on rikutud, eemaldatud, katki või loetamatu.  Ürituselt kõrvaldatud isiku randmepael kaotab kehtivuse ning isik kaotab õiguse üritusele sisenemiseks. Samuti ei ole isikul õigust nõuda korraldajalt randmepaela hüvitamist.

6.  Festivalile tulles tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument. Müüjatel on kohustus vähimagi kahtluse korral küsida ostjalt pildiga dokumenti veendumaks, et ostja on täisealine. Samuti tuleb kaasa võtta pilet, sularaha, olenevalt ilmast ka vihmakeep.

7.  Pange oma lapsele taskusse kaart oma telefoninumbrite ja lapse nimega. Levinud on ka oma telefoninumbri kirjutamine lapsele käe peale.

8.  Ärge jätke oma isiklikke asju järelvalveta, vaid pange need kindlasse kohta, et oleks välistatud nende kaotamine ja vargus.

9.  Kui teiega või teie tuttavaga juhtub õnnetus või tunnetate mistahes ohtu endale või teistele, keegi käitub agressiivselt või häirivalt, teavitage sellest kohe turvateenistust ja järgige nende juhiseid. Jääge rahulikuks igas olukorras.

10. Väikestel lastel ei ole soovitav minna väga lähedale lava ette, kuna võivad trügimises viga saada.

11.  Üritusele ei pääse isikud, kellel on kaasas esemed, mis võivad osutuda ohtlikuks tema enda või teiste külastajate elule ja tervisele, sealhulgas külm- ja tulirelvi, laskemoona, pürotehnikat, lõhkematerjale, kergesti süttivad ja mürkained ning radioaktiivsed materjale.

Keelatud on tuua, omada, tarvitada või müüa ürituse territooriumil ja selle vahetus läheduses narkootilisi, psühhotroopseid või muid uimastava toimega aineid.

Lahtise tule (küünlad, piiritus- ja gaasipriimused jne.) süütamine on festivalil keelatud.

Ilma korraldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud tegelda festivali territooriumil ja selle vahetus läheduses äri-, müügi-, reklaami-, õhutus- ja propagandategevusega, korraldada koosolekuid või loteriisid, pidada poliitilisi kõnesid.

Samuti on ürituse territooriumile keelatud tuua sööki ja jooki (erand: väikelaste spetsiaalsed piimad ja püreed) ning lemmikloomi.  Samuti ON KEELATUD SISENEDA RULAGA JA RULLUISKUDEGA.

12. Festivalil video- ja /või helisalvestite tegemine avaliku taasesituse eesmärgil on keelatud.

VIDEOKAAMERAD JA PROFESSIONAALSED FOTOKAAMERAD POLE LUBATUD

Profifotokaameraks loetakse kõiki eemaldatava objektiiviga kaameraid.  Lubatud on tavalised  fotokad k.a  fotokad, millel on videosalvestuse funktsioon.

13. Turvameeskond koostöös politseiga jälgib, et seadustest peetakse kinni. Korraldajal on õigus kõrvaldada ürituse territooriumilt isikud, kes:

• rikuvad avalikku korda (kaklus, kehavigastuste tekitamine, vargus, narkootiliste või psühhotroopsete ainete omamine või nendega kauplemine jmt.),
• vandaalitsevad,
• omavad esemeid ja asju, millega sisenemine üritusele on korraldaja poolt keelatud.

Seaduse vastu eksijaid ootab lisaks korrakaitsjate poolt määratavale võimalikule karistusele ka korraldajapoolsed sanktsioonid rahatrahvist platsilt kõrvaldamiseni välja.

14. Külastajal on õigus tunda rõõmu ürituse toimumisest,

15. pöörduda probleemide lahendamiseks korraldava Personali poole, esitada ettepanekuid ja kaebusi vastavalt kehtivale korrale.