Helista 51 02162 • info@meeskond.ee

Eesti Laul 2016 turvapartner

Eesti Laul 2016 turvapartner

Meil on suur au ja rõõm olla osaline Eesti Laul 2016 finaalkontserdi korraldamisel Saku Suurhallis – suuremalt kui kunagi varem!

Soovime tunnustada ja toetada tähtsaimat kodumaist laulu konkurssi. Edu parimatele artistidele!

Üritusele tulles tuleb arvestada järgmist:

Sissepääs:

Hall on Külastajatele avatud vaid Ürituse ajal vastavalt Ürituse Korraldaja poolt kehtestatud kellaaegadele.
Ürituse Korraldajal on õigus kehtestada lisaks käesolevas Sisekorras esitatud tingimustele täiendavaid, vabalt valitud tingimusi oma Ürituse Külastajate sissepääsuks Halli. Sellisteks tingimusteks võivad olla sissepääsu õigust kinnitava dokumendi olemasolu (pilet, kutse vms.), vanusepiirang jne.

Isiku ja asjade läbivaatus:

Halli sissepääsus toimub kontroll, mille käigus on turvatöötaja(te)l õigus teostada Halli sisenda soovivate isikute valduses olevate esemete (s.h. kottide, taskute jne. sisu) läbivaatust. Kontrollist keeldujaid Halli ei lubata.

Keelatud esemed:

Halli ei lubata mistahes isikutel (s.h. Külastajatel) siseneda alljärgnevate esemetega:

 • Professionaalsed foto-, video- ja helisalvestusseadmed (v.a. Ürituse Korraldaja poolt väljastatud üldise ja/või personaalse eriloa olemasolu korral);
 • Toiduained (s.h. alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid);
 • Narkootilised, pürotehnilised, kergsüttivad, mürgised, radioktiivsed, määrivad, tugevalõhnalised ja muud ebaselge koostisega ained;
 • Külm- ja tulirelvad;
 • Loomad ja linnud.

Hallil puudub kohustus keelatud esemete hoiulevõtuks.

Keelatud tegevused:

Hallis on keelatud mistahes isikutel (s.h. Külastajatel) alljärgnevad tegevused:

 • Suitsetamine;
 • Lahtise tule tekitamine ja mistahes pürotehniliste ning plahvatuslike vahendite kasutamine;
 • Tugevas alkoholijoobes viibimine;
 • Käituda ebakorrektselt ja teisi külastajaid häirivalt;
 • Toitlustusteenuse osutamine, s.h. toidu valmistamine, kaasatoodud toiduainete (s.h. jookide) pakkumine, serveerimine ja müük;
 • Põhjendamatu tuletõrje häirenupu vajutamine. Viimane põhjustab valehäire, millega kaasnevad trahvid kohustub maksma häire tekitaja;
 • Lukustatud uste põhjendamatu kiirriivist avamine. Viimane põhjustab valehäire, millega kaasnevad trahvid kohustub maksma häire tekitaja;

Liikumine Hallis:

Ürituse ajal on Hallis liikumine lubatud vaid juhul, kui sellega ei segata Ürituse toimumist ja/või teisi külastajaid. Halli administratsioonil ja Ürituse Korraldajal on õigus piirata Ürituse kestel isikute Halli sisenemist, väljumist ja ringiliikumist. Samuti on Halli administratsioonil ja Ürituse Korraldajal õigus piirata Külastaja liikumist väljaspoole tasandit, kus asub tema koht Ürituse jälgimiseks (s.h. piletil fikseeritud või Ürituse Korraldaja poolt eelnevalt määratud koht).

Parkla ja parkimine:

Hallile kuulub ca 400-kohaline parkla, mille kasutamise tingimused Külastajatele määrab Halli administratsioon iga Ürituse raames eraldi. Sõltuvalt Ürituse eripärast ja mastaabist võib parkla olla Külastajatele osaliselt või täielikult suletud ja/või tasuline.

Riietehoid:

Hallis on kuni 8 mobiilset riietehoiu punkti, mahutavusega kuni 4000 üleriiet. Sõltuvalt Ürituse eripärast ja mastaabist võivad riietehoiu punktid olla Külastajatele osaliselt või täielikult suletud ja/või tasuline. Viimasel juhul on tavapärane tasu suurus 1 EUR / üks üleriie. Halli administratsiooni partner riietehoiu teenuse osutamisel on TM Produktsiooni OÜ, kellel on õigus teha muudatusi tasu suuruses.

Üldine:

 • Halli administratsioonil ja tema volitatud isikutel on õigus kontrollida käesoleva Sisekorra nõuetest kinnipidamist. Nimetatud nõuete eiramise korral on kontrolli teostajal õigus nõuete eiraja Hallist välja saata, seejuures puudub nõuete eirajal õigus rahaliste nõuete esitamiseks mistahes põhjendustel.
 • Hallis on videovalve.
 • Halli administratsioonil on õigus kehtestada mistahes täiendavaid ajutisi nõudeid ja piiranguid, kui need tulenevad konkreetse Ürituse korralduslikest eripäradest.
 • Halli administratsioon ei vastuta valveta jäetud asjade eest. Ürituse järgselt leitud asju hoitakse administratsiooni kontoris 1 nädal alates Ürituse päevast.
 • Halli administratsioon ei vastuta ühegi mistahes Ürituse sisu või korraldusega seotud probleemi (s.h. muudatuste, ärajäämiste, ebaõnnestumiste, Üritust puudutava, kuid eksitava info levitamise jne) eest. Kogu eeltoodud vastutuse kandjaks on üksnes Ürituse Korraldaja.